Bærekraftig utvikling – et konkurransefortrinn

Dine nåværende og fremtidige kunder og samarbeidspartnere er opptatt av bærekraft. Det betyr at man som virksomhet bør implementere bærekraft som en viktig strategisk retning.
Bærekraftig utvikling – et konkurransefortrinn
Bærekraftig utvikling – et konkurransefortrinn

Så hva kan vi i Skarp hjelpe med?

Først av alt bør bærekraftig utvikling forankres i virksomhetens strategi, slik at det får påvirkning på forretningsmodellen. Dette vil igjen gjøre at kommunikasjon og markedsarbeidet endres. Vi kan hjelpe med workshops for å sette ny kurs hvor bærekraftig utvikling er inkludert.

Ut fra en workshop lages det strategi og mål for arbeidet fremover. Vi kan hjelpe til med en bærekraftsrapport som kan være et avgjørende dokument i salg og anbud. Videre kan den sosiale profilen, presentasjoner og nettside være steder hvor dere forteller om arbeidet som gjøres innenfor bærekraft.

La bærekraft bli et konkurransefortrinn for dere. Ta en prat med oss for å se på hvilke muligheter som ligger for dere.

Viktigere enn noen gang

Både i dag og årene fremover kommer bærekraft til å være viktigere enn noen gang. Så hvordan kan du gjøre dette til et konkurransefortrinn for din virksomhet? Vi i Skarp kan hjelpe dere med nettopp dette, men først må vi vite hva som egentlig ligger i begrepet bærekraftig utvikling? Det kan være vanskelig å fange alt det inneholder. Hva betyr det og hvorfor snakker alle om dette?

Bærekraftig utvikling er ikke noe nytt. Allerede i 1987 ble vi kjent med begrepet, da Brundtland-rapporten «Vår felles fremtid» fikk oppmerksomhet. En rapport som forsøkte å finne løsninger på miljø- og fattigdomsproblemer. Rapporten ble en milepæl på hvordan FNs medlemsland jobber med miljø- og utviklingsspørsmål.

FN forklarer at bærekraftig utvikling inneholder tre dimensjoner:

  1. Klima og miljø

  2. Økonomi

  3. Sosiale forhold

Vi snakker med andre ord om «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Dette er en kjent definisjon på bærekraft, og sammen med de 17 bærekraftsmålene fra FN er det laget en felles arbeidsplan med mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det høres jo fint ut, men dette er ikke bare fordi det er fint å jobbe sammen i den retningen. Dette er fordi vi er nødt til å ta grep dersom vi skal ta vare på den eneste jordkloden vi har.

Det grønne skiftet

Det er ikke lenge igjen til 2030, og det gjør det kanskje litt lettere å forstå hvorfor bærekraft er viktig og kommer til å være viktig fremover. FNs bærekraftsmål inneholder betingelser for både privat og offentlig sektor, hvor det stilles krav til grønn vekst, teknologisk nyvinning og bærekraftige produkter og tjenester. Det betyr at man må kunne dokumentere arbeidet sitt inn i det grønne skiftet. Vi har også en nasjonal handlingsplan for å nå målene. Her forteller regjeringen at de ønsker at norske virksomheter skal tenke bærekraftig og vil derfor legge til rette for et marked der det lønner seg å gjøre nettopp dette.

Du kan lese Norges handlingsplan her: www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/?ch=1