Hva skjer med Google Analytics?

Vi har i mange år brukt Google Analytics for å samle data om brukerne som besøker nettsiden din, f.eks. hvor de klikker og hvilken plattform de bruker. Dette har vært det beste verktøyet, men nå skjer det endringer. En ny lov rundt datadeling og personvern betyr at det snart blir ulovlig å bruke Google Analytics i Norge. Grunnen er at det ikke lenger er lov å lagre informasjon om europeiske brukere på servere i USA.

Google har naturlig nok forsøkt å fikse utfordringene med Analytics. Den 16. mars kunngjorde Google at de ikke lengre vil videreutvikle Universal Analytics, som er den versjonen vi kjenner i dag, men heller innføre Google Analytics 4 (GA4) som en arvtaker. Det betyr at fra og med 1. juli 2023 vil du ikke lenger kunne bruke Universal Analytics.

GA4 er et verktøy uten historiske data. Dette verktøyet lagrer også data i USA, og er dermed på lik linje med UA, altså ulovlig. Men i mars ble EU og USA enige om prinsippene for et nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til USA. Uavhengig av om det er Universal Analytics eller GA4 som brukes, sendes fortsatt data til USA, og så er spørsmålet om det er personopplysninger blant dataene eller ikke. Med en slik ny lov på plass forsvinner imidlertid hele denne problemstillingen, fordi USA da vil bli godkjent for dataoverføringer på lik linje med resten av EØS-landene. Det blir spennende å følge med på hva som skjer på dette området.

Så hva betyr dette for din nettside? Slik løser vi det.

Anbefalingen fra blant annet Datatilsynet er å finne alternative analyseverktøy. Det vi i Skarp har gjort for våre kunder er å legge inn analyseverktøyet Matomo. Dette er allerede implementert på våre kunders nettsider, og kjører parallelt med Analytics (UA) inntil videre. Dette verktøyet lagrer og behandler data i «god GDPR ånd».

Vi har også valgt å opprette GA4 for våre kunder og implementere dette i tilfelle Google fikser problemene med datalagringen.

Ergo har vi da to nye verktøy som i en periode samler data/historikk før Universal Analytics takker for seg.