Hvordan lykkes med film i sosiale medier?

Film er det formatet som skaper mest engasjement på sosiale medier. Faktisk ser vi at film skaper over 60% mer engasjement enn tradisjonelle bilder. Dessuten, er film et av de sterkeste virkemidlene man kan bruke, når man skal formidle et budskap.

Gjennom en kombinasjon av høy lydkvalitet og fine bilder vil din bedrift fremstå relevant, profesjonell og spennende. I tillegg er film en effektiv måte å spre informasjon, samt bedre kjennskapen til bedriften din. Det er med på å bygge tillit hos kunden.

For at du skal lykkes med godt videoinnhold, er det flere grep du kan gjøre for at innholdet ditt skal bli lagt merke til. Målet må være å skape filmer som fanger og holder kundens oppmerksomhet. For å få til dette er det, blant annet, viktig at filmene blir produsert i riktig format, er tekstet og har et tydelig budskap. Det vil føre til en større sannsynlighet for organisk spredning!

Skarp har god kompetanse når det kommer til produksjon av kostnadseffektive filmer for sosiale medier. Vi vil gjerne hjelpe deg med å nå riktig publikum, og bistår deg gjennom prosessen – hele veien fra utvikling av idé, til filming, klipping og publisering av ferdig produkt.