Trenger du hjelp til å rekruttere nye medarbeidere?

Flere av våre oppdragsgivere har behov for å rekruttere nye medarbeidere, derfor har vi i det siste jobbet med mange prosjekt i ulike bransjer for å få tak i riktige folk.

En rekrutteringsprosess er ulik fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift. Noen bruker rekrutteringsbyrå, mens andre håndterer hele prosessen internt. Uansett er det svært viktig å vite hvem en er ute etter for så å kunne komme i kontakt med disse på en så tids- og kostnadseffektiv måte som mulig.

Vi starter alltid med en kartlegging sammen med vår oppdragsgiver for å avdekke behov.

I etterkant jobber vi med å finne riktig budskap til rekrutteringskampanjen. Budskapet må markedsføres i rette kanaler. Hvilke kanaler som er viktigst å bruke vil variere, men ofte blir en miks av portaler for rekruttering, digitale annonser/HTML5-annonser, annonser i aviser/fagblader, annonsering i sosiale medier brukt.

I tillegg jobber vi sammen med oppdragsgiver for å bruke bedriftens og ansattes nettverk på best mulig måte.

Annonsering måles – og bruk av markedsføringskanalene justeres etter hvert som vi ser responsen på annonsene.