Universell utforming

Universell utforming handler om å sikre at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det kan, eksempelvis, handle om å bygge ramper for at rullestolbrukere kommer seg inn og ut av bygg – eller at trafikklys er utstyrt med lyd, slik at synshemmede kommer seg trygt over veien.

Universell utforming skal tas hensyn til, og i dagens digitaliserte samfunn, gjelder det også på nett. Faktisk, er universell utforming nedfelt i flere lover – blant annet i likestillings- og diskrimineringsloven. Å lage gode digitale løsninger er et stort ansvar, som bør være en høy prioritet for deg og din bedrift!

Visste du at så mange som én million nordmenn har problemer med å bruke enkelte tjenester på mobil eller PC? Dette gjelder gjerne mennesker med nedsatt hørsel eller synsevne, folk som har problemer med hendene, eller personer med lese- og skrivevansker.

For å sikre en god brukeropplevelse for flest mulig, finnes det derfor en rekke krav og prinsipper innen universell utforming. Disse kravene omfatter blant annet valg av farger, fonter eller skriftstørrelser, i tillegg til mer avanserte elementer når det kommer til struktur i innholdet ditt og bruk av riktige koder.

Som bedrift har du et ansvar for at dine digitale plattformer skal kunne brukes av flest mulig. Vi i Skarp ønsker å bidra til et inkluderende samfunn, og har god kunnskap når det kommer til universell utforming. Vi vil gjerne hjelpe deg som ønsker å være ditt ansvar bevisst med tilpassing av digitale plattformer – da sikrer du et godt tilbud til dine kunder, med plass til alle!