Dronefilm og annen filmproduksjon

Skarp er godkjent for bruk av drone, og har kjøpt en DJI-drone for bruk til både foto- og videopptak.

Dette betyr at vi nå kan tilby et enda bredere spekter av tjenester. Vi har produsert film for flere kunder i mange år, og vi kan nå supplere filmene med dronebilder.

Bruk av ubemannede luftfartøy til kommersielle formål reguleres pr. i dag av Luftfartsloven.

«Skarp reklamebyrå har driftstillatelse fra Luftfartstilsynet til å utføre VLOS-operasjoner (Visual Line of Sight).»

Vi som bruker en drone i næringsvirksomhet skal ha godkjennelse for bruk. Dette betyr at det kreves en operatørtillatelse fra luftfartstilsynet og ansvarsforsikring. Avhengig av hvor komplekst system du skal benytte må du utarbeide en komplett operasjonsmanual eller en forenklet manual.

Vi har egen ansvarsforsikring for vår drone.

I arbeid med film jobber vi tett med kunden om mål og idé, og vi tar ansvar for opptak og redigering av film. Dette gjøres enten av ansatte hos oss eller gode samarbeidspartnere.

Vi tilbyr flere tjenester til alle kunder, men henvender oss mest til:

Bolig og eiendom: Bilder og film fra luften i ønsket høyde gir en god oversikt over boligen eller boligfeltet, og vil være til hjelp ved salg og markedsføring. Vi kan levere bilder, film eller ferdig redigert videofilm.

Industri: Vi kan ta oversiktsbilder over bygg, men kan også fly inne for å vise produksjonslokaler. Dette sammen med vanlig filming gir en god effekt og kvalitetsheving av det ferdige produktet.

Les mer om hva vi kan gjøre for din bedrift innen produksjon av reklamefilm og videosnutter.

Noen av våre filmproduksjoner med drone

Kontakt oss.

Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg snarest mulig. Vi ser frem til å høre fra deg!