Hvorfor jobbe med oss?

Skarp består av 11 kreative, oppmerksomme og engasjerte medarbeidere. Vår jobb er å hjelpe deg å få den oppmerksomheten du ønsker for din bedrift – gjennom god og gjennomarbeidet kommunikasjon. Vi ønsker å gjøre en forskjell i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som et av regionens sterke reklamebyrå har vi lang erfaring med å bidra til at kundene våre når sine mål. Felles for både kundene våre og oss, er at vi er opptatt av gode løsninger. Løsninger som virker og som selger.

Lærlinger og elever i Skarp

Vi ønsker å gi ungdommer mulighet til en god utdannelse og et innpass i bransjen. Skarp er godkjent som lærebedrift, noe som gir mulighet for læring begge veier. Dette arbeidet ser vi på som en viktig – og selvsagt samfunnsoppgave.

Dersom du ønsker å bli lærling eller være utplassert hos oss kan du ta kontakt med  daglig leder Ronny Eiane på 958 75 024 eller  

Skarp som sponsor

Idrettslagene engasjerer både barn og voksne til aktivitet, skaper fellesskap og bidrar til mange spennende opplevelser. Skarp har gjennom flere år vært med som sponsor til ulike idrettslag i regionen. For tiden sponser vi, Einherjar eSport, Klepp IL, Hana IL, Jæren Alpintklubb og Folkehallene.

Bærekraftsmål i fokus

I Skarp bruker vi FN´s bærekraftsmål som en rettesnor i valgene vi tar. Vi ønsker å gjøre en forskjell i dag, og for dem som kommer etter oss. Vi har valgt å gjøre en ekstra innsats for å nå tre av bærekraftsmålene:

#4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

#8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk veks, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

# 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.