Allservice

Allservice heier på mennesker. De vet at alle kan – bare det legges til rette for det. Siden 1972 har arbeid vært det bærende for Allservice. De har 50 års erfaring innen det å løfte passive deltakere inn i aktive roller i samfunnet.

Samfunnsnytten har gitt gode og aktive arbeidsdager for mange i Stavanger og omliggende kommuner. De har betydd en forskjell i manges liv, og vært med på å gi bedrifter en solid og stabil arbeidsstokk.

Allservice ønsker ikke bare gå i det samme sporet, men vil fornye bransjen og gi arbeidsinkludering økt oppmerksomhet. Deres viktigste oppdrag er ikke seg selv og selskapet, men det engasjementet de klarer å skape gjennom deres arbeid for de som ikke alltid klarer å finne veien sin inn i en aktiv og god arbeidshverdag.

Med dette som bakgrunn har vi sammen utviklet strategi og markedsplan, både for Allservice og for Arbeidsløftet. I tillegg har vi laget ny webside, jobbet med sosiale medier, film og podkast samt videreutviklet profilen og laget dekor til nytt kontorbygg på Åsen.

allservice.no