Antenor-OTG

Antenor-OTG leverer programvare og spisskompetanse innen kvalitetsledelse, risiko, HMS og teknisk sikkerhet.

Profil
Sammen med Antenor-OTG har vi jobbet med oppdatering og justering av profil. Vi har laget ny logo og profil som nylig ble lansert.

Digitalt arbeid
Antenor-OTG ønsket å styrke sin digitale markedsføring. Vi har sammen utarbeidet en ny og fleksibel nettside med bedre funksjonalitet. I tillegg har vi jobbet med sosiale medier og synlighet på nett.

antenor-otg.com