Digni

Utfordring:
Digni ønsket å jobbe mer systematisk med kommunikasjonsarbeidet – særlig i forhold til innholdsproduksjon til web og sosiale medier. De ønsket også å bruke årets 40-årsjubileum til å fortelle om deres arbeid.

Løsning:
Gjennom workshops har vi i samarbeid med Digni utarbeidet en merkevareplattform og en kommunikasjonsplan for 2023. I denne planen ligger også kommunikasjon knyttet til 40-årsjubileet dette året.

Vi har laget manus og gjennomført opptak og redigering av jubileumsfilmen, som ble vist på jubileumsfesten og lagt ut på web og i sosiale medier.

Resultat:
Sammen med Digni fikk vi på plass en merkevareplattform og en detaljert kommunikasjonsplan som er til stor hjelp for kommunikasjonsansvarlig i organisasjonen.

I jubileumsfilmen fikk vi på en god måte både fortalt og vist hvem Digni er, hva de har utført de siste årene samt pekt på satsningsområder framover.