Frøiland Bygg

Utfordring
Frøiland Bygg ønsker å spille på lag med sine omgivelser, skape gode kundeopplevelser, fornøyde medarbeidere og levere små og store prosjekter som de er stolte av. Vi skal hjelpe dem å vise dette til omverdenen, slik at flere vil velge Frøiland Bygg.

Løsning
Skarp fasiliterte en workshop for å kartlegge ønsker, behov og mål. Vi har justert grafisk profil, laget ny og mer brukervennlig nettside og jobbet med film, digital synlighet og sosiale medier.

froilandbygg.no