Helgø Meny

Utfordring
Etter ombyggingen på Kvadrat Kjøpesenter som førte til endret kundestrøm for Helgø Meny Kvadrat ønsket Helgø Meny hjelp til bedre synlighet og økt salg.

Løsning
Vi jobbet med strategier for å få flere kunder til å komme inn i butikken. Det ble gjort en større jobb med skilting for å rettlede kundene inn til butikken fra ulike steder i og rundt Kvadrat. I tillegg har vi også jobbet aktivt for å skape engasjement for butikken i lokalmiljøet ved bruk av filmer, konkurranser og annet innhold i sosiale medier.

Samarbeidet med Helgø Meny har gått over flere år og vi produserer ukentlig annonsemateriell for butikkene i Rogaland. Blant annet kan nevnes avisannonser, nettbannere, flyere og prisplakater.

meny.no