Medox

Kosttilskuddet Medox er et kvalitetsprodukt, utviklet og produsert i Norge. Selskapet bak blåbærkapslene er det forskningsbaserte Sandnes-firmaet Medpalett, som vi i Skarp har hatt et godt samarbeid med over flere år. Blant annet har vi jobbet med kundereisen, innholdsproduksjon og forskjellige grafiske produksjoner som emballasje og jubileumsprofil.

Utfordring
I år var tiden inne for å utvide kundegruppen, bli bedre kjent med den og spisse markedsføring mot dagens- og potensielle kunder. Medpalett ønsket derfor å knytte seg tettere til Skarp og bruke vår kompetanse når det gjelder merkevarebygging, markedsføring og grafisk arbeid.

I tillegg ønsket de at vi skulle bistå med vår kompetanse rundt kommunikasjon, kjennskap til markedet og erfaring fra bransjen. Derfor fikk vi blant annet ansvar for å gjennomføre kundeundersøkelser i forkant av ny profil-lansering.

Løsning
For å nå målet om en større kundegruppe, har vi i Skarp gjennomført en rekke dybdeintervjuer av folk i målgruppen Medox ønsker å nå ut til. Intervjuene gav oss god innsikt i hvilke preferanser målgruppen hadde innen flere områder.

I tillegg har vi jobbet med kundereisen, innholdsproduksjon til sosiale medier, våre faste markedsmøter, holdt workshops, fotoopptak og produsert grafisk materiell.