Misjonsalliansen

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Misjonsalliansen har vært i Bolivia i over 40 år og i løpet av disse årene har store endringer har skjedd.

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Nå tar mikrofinansbanken Diaconia (eid av Misjonsalliansen) over det sosiale arbeidet i Bolivia, og prosjektene går videre uten støtte fra Norge.

Dette har vi laget film om.