NETTSIDE: SMAAKRAFT.NO
NETTSIDE: SMAAKRAFT.NO

Småkraft

Småkraft ble etablert i 2002 og er den største driver av småkraftverk i Norge. Selskapet er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Majoritetseier er det nederlandske pensjonsselskapet APG.
Småkraft er en sentral aktør med en årsproduksjon på over 1 TWh fordelt på over 100 kraftverk i drift, spredt over hele landet.

Småkraft har som mål å komme i kontakt med eiere av fallrettigheter, slik at de kan utvikle, videreutvikle eller drifte kraftverk.

Skarp har utviklet ny kommunikasjonsplattform og visuelt uttrykk for Småkraft. Vi har utviklet og produsert ny nettside, informasjonsfilm, presentasjonsmateriell/infographics og lagt tilrette for nye maler på annet markedsmateriell.

smaakraft.no