Total Betong

Utfordring
Total Betong har på få år vokst fra en nyetablering på Bryne til en nasjonal aktør innen totalentreprenørbransjen. Bedriften leverer alle typer bygg og anlegg, og har utviklet spisskompetanse innen settefiskanlegg. De er i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og utfordrer gjerne tradisjonelle løsninger. Etter en fase med heftig vekst så de behovet for å stramme opp kommunikasjonen, gjøre et løft med sin visuelle identitet og forberede seg på fortsatt framtidig vekst.

Løsning
For å løse denne utfordringen startet vi et tett samarbeid med Total Betong. Vi utviklet en ny kommunikasjonsstrategi som ble starten på en spennende og viktig prosess. Vi ønsket å kommunisere styrkene til bedriften – menneskene og kunnskapen  – og at Total Betong snur seg rundt og ser muligheter i markedet – uavhengig av oppdragsgivers lokasjon.

Logo ble strammet opp og ny tidsriktig profil ble utarbeidet i tråd med kommunikasjonsstrategien. Vi har jobbet med tekst, foto og pay-off, laget ny nettside, brosjyrer, forskjellige typer filmer og arbeidstøy. Vi er i gang med skilting, bildekor og trykksaker. Total Betong har nå fått en rød tråd i all kommunikasjon og en tydelig profil som gjør arbeidet med framtidig markedsmateriell enklere. Sammen jobber vi kontinuerlig med synlighet i sosiale og digitale medier, noe som passer godt til pay-offen  – der du er.

totalbetong.no