Jobber | Nyhetsbrev

Da Backe i 2022 valgte å kjøpe opp Kruse Smith entreprenør, var det viktig for alle parter å kommunisere dette på en måte som lever opp til Backes visjon.
Medox er et norskutviklet kosttilskudd produsert av det forskningsbaserte Sandnes-firmaet Medpalett.
Sørvest Betongsaging feirer 25-årsjubileum. Skarp har jobbet med markering av jubileet og ny modernisert profil som kan være med bedriften i mange år framover.
Norsk Overflate Teknikk tilbyr en totalløsning på overflatebehandling. Skarp fungerer som markedsavdelingen for NOT.
Etter en fase med heftig vekst så Total Betong behovet for å stramme opp kommunikasjonen, gjøre et løft med sin visuelle identitet og forberede seg på fortsatt framtidig vekst.