Jobber | Presentasjoner

Ny nettside for SL Mekaniske – bedriften som skal bli Norges grønneste leverandør av stålbygg.
Kvadrat ligger i Sandnes og er et av Norges største kjøpesenter. Helt siden åpningen i 1984 har senteret vært regionens møtested og bidratt til et mangfold av opplevelser og gode minner. I 2024 feirer kvadrat 40 år. Det skal feires!
Da Backe i 2022 valgte å kjøpe opp Kruse Smith entreprenør, var det viktig for alle parter å kommunisere dette på en måte som lever opp til Backes visjon.
Småkraft ble etablert i 2002 og er den største driver av småkraftverk i Norge. Skarp har utviklet ny kommunikasjonsplattform og visuelt uttrykk. Vi har utviklet og produsert ny nettside, informasjonsfilm, presentasjonsmateriell/infographics og lagt tilrette for nye maler på annet markedsmateriell.
Etter en fase med heftig vekst så Total Betong behovet for å stramme opp kommunikasjonen, gjøre et løft med sin visuelle identitet og forberede seg på fortsatt framtidig vekst.